Държавна служба. Понятие. Статут на държавния служител