Обща характеристика на държавното управление и администрация