Предмет, метод и периодизация на историята на българската държава и право