Учение за конституцията и конституционното развитие на Република България